Bồn composite chứa hóa chất - Lắp đặt

Vừa qua Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương đã sản xuất, bàn giao và lắp đặt hệ thống bồn composite chứa hóa chất cho đối tác Nhật Bản tại khu Công nghiệp Đình Vũ - Hải Phòng.
Dưới đây là hình ảnh quá trình lắp đặt hệ thống bồn composite chứa hóa chất do công ty chúng tôi sản xuất.